Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina Ona

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Daukšienė Stefanija

11.

Dvarionaitė Aldona

12.

Dvarionas Balys

13.

Dvarionienė Aldona

14.

Gabrėnas Petras

15.

Galdikas Vytautas

16.

Gasiūnas Jonas

17.

Griškevičius Gediminas

18.

Griušys Juozas

19.

GUMULIAUSKAS ALFREDAS

20.

Jodka Salvijus

21.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

22.

Juozauskas Pranciškus

23.

Jurevičius Vytautas

24.

Jurevičiūtė Marija

25.

Jurgutis Pranas

26.

Jurgutis Vladas Rafaelis

27.

Juška Augustas

28.

Kazlauskas Juozas

29.

Kiauleikis Leonas

30.

Klovas Kazimieras

31.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

32.

Liachovičius Ado

33.

Liachovičius Jūratis Viktoras

34.

Liebus Andriejus

35.

Likša Gintautas Petras

36.

Lukauskytė Audra

37.

MACIUS EUGENIJUS

38.

Mačys Juozas

39.

Martinaitis Pranas

40.

Martinkėnienė Angelina

41.

Medinė Kapinių Koplyčia

42.

Meškys Juozas

43.

NASTOPKA KONRADAS ALGIMANTAS

44.

Nikitinskis Nikolajus

45.

Normantas Boleslovas

46.

Oškinis Bronius

47.

PAULAUSKAS FELIKSAS

48.

Paulauskas Steponas

49.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

50.

Povilaitis Stasys

51.

Radavičienė Georgina

52.

Ragauskas Kazimieras

53.

Ramanauskas Valerijonas

54.

Reivytis Renaldas

55.

Rimkus Egidijus

56.

Saldūnas Liudas

57.

Slyvauskas Mykolas

58.

Sruogis Vladas

59.

Steponavičius Konstantinas

60.

Strikas Vytautas

61.

Šatkauskas Giedrius

62.

Šatkauskas Justinas

63.

Šilauskaitė Kristina

64.

Šilgalytė Aleksandra

65.

Tiškevičius Alfredas

66.

Tranauskas Vincentas Rimas

67.

Ulba Algimantas Vincas

68.

Urbonavičius Kazimieras

69.

Urbonienė Genovaitė

70.

Vaišė Jonas

71.

VAITONIS VYTAUTAS ZIGMAS

72.

VALANTINAS ROMUALDAS

73.

Venckus Vytautas

74.

Vertulienė Albina Vanda

75.

Vertulis Julius

76.

Vilkas Ignas

77.

Vireliūnas Antanas

78.

Vitkus Antanas

79.

ŽYDŲ IR LIETUVIŲ, NUŽUDYTŲ 1941 m. PALANGOJE, PALAIDOJIMO VIETA

80.

Žulkus Albertas