Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina Ona

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Daukšienė Stefanija

11.

Dvarionaitė Aldona

12.

Dvarionas Balys

13.

Dvarionienė Aldona

14.

Gabrėnas Petras

15.

Galdikas Vytautas

16.

Gasiūnas Jonas

17.

Griškevičius Gediminas

18.

Griušys Juozas

19.

Jodka Salvijus

20.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

21.

Juozauskas Pranciškus

22.

Jurevičius Vytautas

23.

Jurevičiūtė Marija

24.

Jurgutis Pranas

25.

Jurgutis Vladas Rafaelis

26.

Juška Augustas

27.

Kazlauskas Juozas

28.

Kiauleikis Leonas

29.

Klovas Kazimieras

30.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

31.

Liachovičius Ado

32.

Liachovičius Jūratis Viktoras

33.

Liebus Andriejus

34.

Likša Gintautas Petras

35.

Lukauskytė Audra

36.

Mačys Juozas

37.

Martinaitis Pranas

38.

Medinė Kapinių Koplyčia

39.

Meškys Juozas

40.

Nikitinskis Nikolajus

41.

Normantas Boleslovas

42.

Oškinis Bronius

43.

Paulauskas Steponas

44.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

45.

Povilaitis Stasys

46.

Radavičienė Georgina

47.

Ragauskas Kazimieras

48.

Ramanauskas Valerijonas

49.

Reivytis Renaldas

50.

Rimkus Egidijus

51.

Saldūnas Liudas

52.

Slyvauskas Mykolas

53.

Sruogis Vladas

54.

Steponavičius Konstantinas

55.

Strikas Vytautas

56.

Šatkauskas Giedrius

57.

Šatkauskas Justinas

58.

Šilauskaitė Kristina

59.

Šilgalytė Aleksandra

60.

Tiškevičius Alfredas

61.

Tranauskas Vincentas Rimas

62.

Ulba Algimantas Vincas

63.

Urbonavičius Kazimieras

64.

Urbonienė Genovaitė

65.

Vaišė Jonas

66.

VAITONIS VYTAUTAS ZIGMAS

67.

Venckus Vytautas

68.

Vertulienė Albina Vanda

69.

Vertulis Julius

70.

Vilkas Ignas

71.

Vireliūnas Antanas

72.

Vitkus Antanas

73.

ŽYDŲ IR LIETUVIŲ, NUŽUDYTŲ 1941 m. PALANGOJE, PALAIDOJIMO VIETA

74.

Žulkus Albertas