Virtualus vadovas po Palangos kapines

Palangos miesto etninės kultūros plėtros 2015-2018 metų  programos priemonė – virtualus vadovas, įamžinantis žymių palangiškių amžino poilsio vietas.

Vykdytojas – Palangos miesto savivaldybės viešoji biblioteka.

2016 m.

Visų objektų sąrašas

Virtualus vadovas po Palangos kapines

Biblioteka >

01.

Adiklienė Emilija

02.

Aleksa Jonas Pranas

03.

Alminas Leandras

04.

Andriekutė Regina Ona

05.

Barakauskas Aleksandras

06.

Bernotas Napoleonas

07.

Borkovskis Laurynas

08.

Čepys Albinas

09.

Čilinskas Kęstutis

10.

Daukšienė Stefanija

11.

Dvarionaitė Aldona

12.

Dvarionas Balys

13.

Dvarionienė Aldona

14.

Gabrėnas Petras

15.

Galdikas Vytautas

16.

Gasiūnas Jonas

17.

Griškevičius Gediminas

18.

Griušys Juozas

19.

Jodka Salvijus

20.

Jonuškaitė Žymantė Vladislava

21.

Juozauskas Pranciškus

22.

Jurevičius Vytautas

23.

Jurevičiūtė Marija

24.

Jurgutis Pranas

25.

Jurgutis Vladas Rafaelis

26.

Juška Augustas

27.

Kazlauskas Juozas

28.

Kiauleikis Leonas

29.

Klovas Kazimieras

30.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

31.

Liachovičius Ado

32.

Liachovičius Jūratis Viktoras

33.

Liebus Andriejus

34.

Likša Gintautas Petras

35.

Lukauskytė Audra

36.

MACIUS EUGENIJUS

37.

Mačys Juozas

38.

Martinaitis Pranas

39.

Martinkėnienė Angelina

40.

Medinė Kapinių Koplyčia

41.

Meškys Juozas

42.

Nikitinskis Nikolajus

43.

Normantas Boleslovas

44.

Oškinis Bronius

45.

PAULAUSKAS FELIKSAS

46.

Paulauskas Steponas

47.

Paulauskų Kapo Antkapinė Koplytėlė

48.

Povilaitis Stasys

49.

Radavičienė Georgina

50.

Ragauskas Kazimieras

51.

Ramanauskas Valerijonas

52.

Reivytis Renaldas

53.

Rimkus Egidijus

54.

Saldūnas Liudas

55.

Slyvauskas Mykolas

56.

Sruogis Vladas

57.

Steponavičius Konstantinas

58.

Strikas Vytautas

59.

Šatkauskas Giedrius

60.

Šatkauskas Justinas

61.

Šilauskaitė Kristina

62.

Šilgalytė Aleksandra

63.

Tiškevičius Alfredas

64.

Tranauskas Vincentas Rimas

65.

Ulba Algimantas Vincas

66.

Urbonavičius Kazimieras

67.

Urbonienė Genovaitė

68.

Vaišė Jonas

69.

VAITONIS VYTAUTAS ZIGMAS

70.

Venckus Vytautas

71.

Vertulienė Albina Vanda

72.

Vertulis Julius

73.

Vilkas Ignas

74.

Vireliūnas Antanas

75.

Vitkus Antanas

76.

ŽYDŲ IR LIETUVIŲ, NUŽUDYTŲ 1941 m. PALANGOJE, PALAIDOJIMO VIETA

77.

Žulkus Albertas