Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

Virtualus vadovas po Palangos kapines

31.

Knabikaitė-Zabulionienė Bronislava

Gimė: 

1872

Aprašymas: 

Knygnešė, visuomenės veikėja, blaivybės propaguotoja, spaudos bendradarbė. Gimė 1872 m. Zarasuose. Gyveno Palangoje, išleido laikraštėlį „Palangos žvejys“ (1919), informacinį leidinėlį „Vadovėlis po Palangą ir jos apylinkę“ (1922). Mirties data nežinoma.

Numatytasis

Rodyti žemėlapį