Paveldas

Palangos miesto civilinėse kapinėse (senųjų kapinių teritorijoje) yra 5 kultūros paveldo objektai:

Palangos miesto savivaldybės medinė kapinių koplyčia
Vytauto g. 176 C, Palanga
Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 32571
Įregistravimo registre data – 2009 01 20
Reikšmingumo lygmuo – regioninis
Vertingųjų savybių pobūdis – architektūrinis (retas), istorinis (svarbus), kraštovaizdžio, sakralinis (retas)

Aviakonstruktoriaus Broniaus Oškinio kapas
Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 16909
Įregistravimo registre data – 1993 07 13
Reikšmingumo lygmuo – nacionalinis 
Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis (svarbus)

Kalbininko Antano Vireliūno kapas
Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 10780
Įregistravimo registre data – 1993 02 05
Reikšmingumo lygmuo – nacionalinis 
Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis (svarbus), istorinis (svarbus)

Muziko Balio Dvariono kapas
Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 12143
Įregistravimo registre data – 1993 03 25     
Reikšmingumo lygmuo – nacionalinis
Vertingųjų savybių pobūdis – memorialinis (svarbus), dailės (tipiškas)

Paulauskų kapo antkapinė koplytėlė
Unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 15335
Įregistravimo registre data – 1993 04 28
Reikšmingumo lygmuo – vietinis
Vertingųjų savybių pobūdis – dailės (retas)